Ra mắt chiến dịch Money Cat – Vay minh bạch đơn giản và tiện lợi

ACCESSTRADE xin trân trọng thông báo về việc ra mắt chiến dịch Monet Cat – Cho vay minh bạch, đơn giản và tiện lợi. 

Nếu bạn chưa đăng ký chạy chiến dịch này, hãy click vào nút dưới đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

Giới thiệu

MoneyCat là công ty tư vấn tài chính lớn chuyên hoạt động trực tuyến. Hằng ngày, với sự giúp đỡ của chúng tôi, khách hàng sẽ giải quyết nhanh chóng các nhu cầu tài chính cấp bách chỉ trong 24 giờ, đặc biệt Không: giao giấy tờ, xếp hàng, gọi nhiều lần cho nhân viên tín dụng, xếp hàng và gọi nhiều lần đến ngân hàng. Mục tiêu của chúng tôi: Thay đổi bản chất thị trường cho vay tiêu dùng theo hướng minh bạch hơn, đơn giản và tiện lợi cho mọi khách hàng.
Auto: Chiến dịch này sẽ được duyệt tự động. Sau khi đăng ký, bạn vui lòng chờ 5 phút và nhấn F5 (Refresh) để cập nhật trạng thái duyệt.
 
MoneyCat is a large financial consulting firm specializing in online activities. Every day, with our help, customers will quickly deal with urgent financial needs in just 24 hours, especially No: handing documents, queuing, calling multiple times to credit officers, Line up and call several times to the bank. Our goal: Change the nature of the consumer loan market towards greater transparency, simplicity and convenience for all customers.
Auto: This campaign will be approved automatically. After registering, please wait 5 minutes and press F5 (Refresh) to update the status of browsing.

Điều kiện chấp nhận đơn hàng

– CPQL

– Người dùng gửi đơn vay thành công qua trang đăng ký

– Các bước thực hiện: Nhấp vào liên kết và chuyển hướng đến trang web của Money Cat -> Đăng ký số điện thoại và tên -> Thông tin cá nhân -> Xác minh địa chỉ -> Thông tin công việc và tài liệu tham khảo -> Tải ảnh chứng minh thư nhân dân kèm khuôn mặt -> Xác minh OTP và thông tin người thân -> Gửi đơn xin vay thành công (CPQL) -> Kiểm tra nhân đôi -> Giải ngân (Cho vay thành công)

– CPQL

– The user has successfully submitted the loan application via the website

– User Flow: Click link and redirect to Money Cat Websites -> Register phone number and name -> Personal information ->Adress Verification -> Job information and references -> Upload ID photo with face -> OTP verification and relative’s information -> Submit loan application successfully -> Doubles Checking -> Drawdown (success loan)

Điều kiện từ chối đơn hàng

– Người dùng không gửi đơn vay thành công qua trang đăng ký

– The user has not successfully submitted the loan application via the website

Chính sách trả thưởng hoa hồng

Chưa tính VAT / Not included VAT

Chính sách cookie

– Cookies 30 ngày

– Last Click: Nếu khách hàng Click vào quảng cáo khác (Facebook, Google, Các kênh Affiliate khác) của nhà quảng cáo thì đơn hàng tính cho nhấp chuột cuối cùng)

– ReOccur: Không giới hạn đơn hàng trong thời gian lưu cookies.

– Cookies 30 days

– Last Click: If the customer clicks on another ad (Facebook, Google, other affiliate channels) of the advertiser then the order is counted for the last click)

– ReOccur: Unlimited orders during cookie storage.