Ra mắt chiến dịch One Click Money – Giải pháp vay dễ dàng và nhanh chóng

ACCESSTRADE xin trân trọng thông báo về việc ra mắt chiến dịch One Click Money. Chiến dịch này phù hợp với các Publisher đang đẩy mảng cho vay trên AT.

Nếu bạn chưa đăng ký chạy chiến dịch này, hãy click vào nút dưới đây.

ĐĂNG KÝ NGAY

Giới thiệu

Dịch vụ OneClickMoney sẽ mang giải pháp tài chính đến bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng: Hãy bắt đầu bằng cách hoàn tất hồ sơ đăng ký trực tuyến, chúng tôi sẽ xem xét và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng bạn trong 24 giờ. Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, tiện nghi và an toàn.

Auto: Chiến dịch này sẽ được duyệt tự động. Sau khi đăng ký, bạn vui lòng chờ 5 phút và nhấn F5 (Refresh) để cập nhật trạng thái duyệt.

OneClickMoney service will bring you financial solutions easily and quickly: Get started by completing the online registration form, we will review and transfer money to your bank account in 24 hours . The procedure is simple, fast, comfortable and safe.

Auto: This campaign will be approved automatically. After registering, please wait 5 minutes and press F5 (Refresh) to update the status of browsing.

Điều kiện chấp nhận đơn hàng

– CPQL

– Người dùng gửi đơn vay thành công qua trang đăng ký

– Các bước thực hiện: Nhấp vào liên kết và chuyển hướng đến trang web của One click money -> Đăng ký số điện thoại và tên -> Thông tin cá nhân -> Xác minh địa chỉ -> Thông tin công việc và tài liệu tham khảo -> Tải ảnh chứng minh thư nhân dân kèm khuôn mặt -> Xác minh OTP và thông tin người thân -> Gửi đơn xin vay thành công (CPQL) -> Kiểm tra nhân đôi -> Giải ngân (Cho vay thành công)

– CPQL

– The user has successfully submitted the loan application via the website

– User Flow: Click link and redirect to One click money Websites -> Register phone number and name -> Personal information ->Adress Verification -> Job information and references -> Upload ID photo with face -> OTP verification and relative’s information -> Submit loan application successfully -> Doubles Checking -> Drawdown (success loan)

Điều kiện từ chối đơn hàng

– Người dùng không gửi đơn vay thành công qua trang đăng ký

– The user has not successfully submitted the loan application via the website

Chính sách trả thưởng hoa hồng

Chưa tính VAT / Not included VAT

Chính sách cookie

– Cookies 30 ngày

– Last Click: Nếu khách hàng Click vào quảng cáo khác (Facebook, Google, Các kênh Affiliate khác) của nhà quảng cáo thì đơn hàng tính cho nhấp chuột cuối cùng)

– ReOccur: Không giới hạn đơn hàng trong thời gian lưu cookies.

– Cookies 30 days

– Last Click: If the customer clicks on another ad (Facebook, Google, other affiliate channels) of the advertiser then the order is counted for the last click)

– ReOccur: Unlimited orders during cookie storage.